South Pacific | 2 sản phẩm


Australia - Úc | Cook Islands | Chatman Fiji | French Pacific | Kiribat 

Kamberra | New Caledonia | New Hebrides | New Zealand | Nauru | Marshall

Papua New Guinea | Samoa | Salomon | Tonga | Tuvalu | Vanuatu

 

 

Quần đảo Thái Bình Dương (Pacific Islands) bao gồm 20.000 đến 30.000 hòn đảo ở Thái Bình Dương. Các hòn đảo cũng đôi khi được gọi chung là Châu Đại Dương,[1] mặc dù châu Đại Dương đôi khi trong định nghĩa cũng bao gồm cả Úc và quần đảo Mã Lai.

Quần đảo Thái Bình Dương, tọa lạc ở phía Nam của chí tuyến, theo truyền thống được chia thành 3 khu vực: MelanesiaMicronesia và Polynesia: