Pitcairn Island | 3 sản phẩm


Australia - Úc | Cook Islands | Chatman Fiji | French Pacific | Kiribat 

Kamberra | New Caledonia | New Hebrides | New Zealand | Nauru | Marshall

Papua New Guinea | Samoa | Salomon | Tonga | Tuvalu | Vanuatu

 

 

Quần đảo Pitcairn (tiếng PitkernPitkern Ailen), tên gọi chính thức: Pitcairn, HendersonDucie và Oeno, là một quần đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương. Quần đảo là lãnh thổ hải ngoại của Anh (thuộc địa cũ của Anh), là vùng đất cuối cùng của Anh ở Thái Bình Dương. Chỉ có Đảo Pitcairn - đảo lớn thứ nhì - là có người ở