Ceylon | 1 sản phẩm


Afghanistan | Azerbaijan | Bahrain | Bangladesh | Bhutan | Brunei | Cambodia | Trung Quốc

 Hong kong | Macao | Đài Loan | Ấn Độ | Indonesia | Iran | Iraq | Israel | Nhật | Jodan | Kazakhstan

Triều Tiên | Hàn Quốc | Kuwait | Kyrgyzstan | Lào | Li Băng | Malaysia | Maldives | Mông Cổ | Myanmar

 Nepal | Oman | Pakistan | Philipines | QatarẢ Rập Saudi  | Singapore | Srilanka 

Syria | Tajikistan | Thái Lan | Timor leste | Thổ Nhỉ Kỳ | Turkmenistan | UAE | Uzbekistan | Yamen

 

Ceylon tên cũ của Sri lanca

Từ năm 1948 đến năm 1972, Ceylon  là một quốc gia độc lập trong Cộng đồng các quốc gia có chung một quốc vương với Úc , Canada , New Zealand , Vương quốc Anh và một số quốc gia có chủ quyền khác . Năm 1948, Thuộc địa Ceylon của Anh được trao độc lập với tư cách là Ceylon. Năm 1972, đất nước này trở thành một nước cộng hòa trong Khối thịnh vượng chung , và tên của nó được đổi thành Sri Lanka .